TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Nama Lembaga: TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
Singkatan: TP PKK
Dasar Hukum / SK Pembentukan: SK NOMOR 12 TAHUN 2022
Alamat Kantor: Desa Tlogodowo Rt 03 Rw 02 Wonosalam Demak 59571
Profil TP PKK

Visi & Misi TP PKK

Tugas Pokok & Fungsi TP PKK

Kepengurusan TP PKK

Nama Jabatan Pendidikan

SITI MUNJAENAB, S.Pd,SI.

Hj. ROBIATI

KUNMARYANTI, S.Pd PAUD

 

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

S1

SLTA

S1