RT

Kelembagaan Rt di Desa Tlogodowo terdiri dari 10 RT, yang terbagi menjadi Rw 01 Membawahi 5 Rt, dan Rw 02 Membawahi 5 Rt.
Susunan Organisasi RT Masa Bakti 2018-2020
RW 01
Ketua Rt 01 : ROSIDI
Ketua Rt 02 : FATKHUR ROHMAN
Ketua Rt 03 : MADEKAN
Ketua Rt 04 : MAHFUD
Ketua Rt 05 : SAKDULLAH
RW 02
Ketua Rt 01 : AHMAD DAROJAD
Ketua Rt 02 : HABIB AHMAD
Ketua Rt 03 : KUNDRIN
Ketua Rt 04 : RADIMAN
Ketua Rt 05 : MUALIMIN