Struktur Organisasi

Jabatan: KASI PEMERINTAHAN
Nama Pejabat: Detail Pegawai SUNANDAR
NIP: -

Kasi Pemerintahan diisi oleh Jogoboyo atau Bekel dalam istilah adat,

Data Bekel yang menjabat sebelumnya :

1. Karmani

2. Siri

3. Subakir

4. Sunandar (2010 - sekarang)